Att välja rätt HTML DOCTYPE

DOCTYPE är något man bör ha med på sin sida för att berätta för den som läser sidan (en browser eller en validator) hur ens HTML ska tolkas. Det finns dels skillnaden mellan HTML och XHTML att tänka på, men även skillnader inom HTML, som om man ska använda frames (vilket du självklart aldrig ska göra) eller inte. Olika DOCTYPE´s berättar därför hur sidan ska hanteras.

Här är en lista på de olika DOCTYPE´s som finns:


HTML 2.0
<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//IETF//DTD HTML//EN”>
Detta deklarerar att sidan ska hanteras enligt reglerna om HTML 2.0. Detta bör ju inte användas då de flesta browsrar nu för tiden stödjer nyare versioner av HTML och 2.0 inte stödjer varken tabeller, frames eller internationalisering.


HTML 3.2
<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN”>
Detta deklarerar att sidan ska hanteras enligt reglerna om HTML 3.2. HTML 3.2 har inte stöd för frames och ett väldigt knappt stöd för CSS.


HTML 4.01 Frameset
<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN”
“http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd”>

Detta deklarerar att sidan ska hanteras enligt reglerna om HTML 4.01 frameset. HTML 4.01 är den aktuella versionen av HTML men det finns ett par olika varianter. Denna variant har stöd för användandet av frames.


HTML 4.01 Transitional
<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN”
“http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd”>

Detta deklarerar att sidan ska hanteras enligt reglerna om HTML 4.01 transitional. HTML 4.01 är den aktuella versionen av HTML men det finns ett par olika varianter. Denna variant har stöd för användandet av föråldrade element samt attributed ‘target’ för a-elementet.


HTML 4.01 Strict
<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01//EN”
“http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd”>

Detta deklarerar att sidan ska hanteras enligt reglerna om HTML 4.01 strict. HTML 4.01 är den aktuella versionen av HTML men det finns ett par olika varianter. Denna variant är en nedtrimmad variant av HTML 4.01 och fokus ligger på struktur framför presentation. HTML 4.01 strict är gjord för att användas i kombination med CSS.


XHTML 1.0 Frameset
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd”>

Detta deklarerar att sidan ska hanteras enligt reglerna om XHTML 1.0. XHTML är en XML variant av HTML och följer därmed de grundläggande reglerna om XML som att t.ex. alla element måste avslutas (inga mer <br> t.ex., nu måste det vara <br />). Denna variant motsvarar HTML Frameset varianten.


XHTML 1.0 Transitional
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

Detta deklarerar att sidan ska hanteras enligt reglerna om XHTML 1.0. XHTML är en XML variant av HTML och följer därmed de grundläggande reglerna om XML som att t.ex. alla element måste avslutas (inga mer <br> t.ex., nu måste det vara <br />). Denna variant motsvarar HTML Transitional varianten.


XHTML 1.0 Strict
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>

Detta deklarerar att sidan ska hanteras enligt reglerna om XHTML 1.0. XHTML är en XML variant av HTML och följer därmed de grundläggande reglerna om XML som att t.ex. alla element måste avslutas (inga mer <br> t.ex., nu måste det vara <br />). Denna variant motsvarar HTML Strict varianten.


XHTML 1.1
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd”>

Detta deklarerar att sidan ska hanteras enligt reglerna om XHTML 1.1. XHTML är en XML variant av HTML och följer därmed de grundläggande reglerna om XML som att t.ex. alla element måste avslutas (inga mer <br> t.ex., nu måste det vara <br />). Denna variant motsvarar XHTML 1.0 Strict varianten men tillåter att du lägger till moduler.